KALİTE ASLA TESADÜF DEĞİLDİR (MAKALE)

KALİTE TEMALI KGK KONGRESİNİN ARDINDAN…
KALİTE ASLA TESADÜFİ DEĞİLDİR…
Malumlarınız olduğu üzere, başta Enron olmak üzere şirket yolsuzluklarında ki denetim firmalarının sorumluluklarının ortaya çıkması üzerinde tüm dünyada denetim , bağımsız denetim sektöründe yeni yapılanmalara gidilmiştir.
Bunun üzerine ülkeler çıkardıkları bir takım yasalar ile denetim sektöründe olası denetim yolsuzluklarını önlemek üzere yasal ve kurumsal düzenlemelere gitmiştir.
Bununla birlikte bir zihniyet değişimi de yaşanmıştır.Bu denetim firmalarının yaptıkları denetimlerde KALİTE kavramına önem vermeleri ve denetim alanındaki düzenleyici denetleyici oteritelerin de eğitimlerde ve denetimlerde KALİTE kavramına yönelik düzenlemelere öncelik vermeye başlamasıdır.
Nitekim diğer ülkelere göre henüz yeni bir kurum olan, KGK hem düzenleyici hem denetleyici kurum olmanın sorumluluğu ile , düzenlemiş olduğu ilk Uluslararası Bağımsız Denetim Kongresinin ana temasını KALİTE olarak belirlemiştir.
Bu kapsamda gerek ulusal gerekse diğer ülkelerin katılımcıları, KALİTENİN TESADÜF olmadığına dair kendi ülke uygulamalarından örnekler vermişlerdir.
SPK ve BDDK temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda ise, denetim kuruluşlarınca düzenlenen Bağımsız Denetim raporları üzerinde kendi birimlerince yapılan değerlendirme ve incelmelerde karşılaşılan sorunlar anlatılmış ve anılan kurumlar tarafından yapılan denetimler sonucu denetim firmaları hakkında uygulanan cezai işlem istatistiklerine yer verilmiştir.
SPK tarafından, 2013 yılında 22 bağımsız denetim kuruluşu nezdinde kalite kontrol amaçlı incelemelerde bulunulmuş olup; incelenen kuruluşlar risk profillerine, gözetim faaliyetleri sonuçlarına ve ihbar ve bildirimlere göre seçilmişlerdir. Bu incelemelerin 13’ü kapsamlı kalite kontrol, 9’u sınırlı kalite kontrol incelemesi şeklinde gerçekleştirilmiş olup; kapsamlı kalite
kontrol çalışmalarından ikisine ilişkin incelemeler ise devam etmektedir. Kalite kontrol çalışmalarında toplamda 52 adet çalışma dosyası incelenmiştir.
İncelenen bağımsız denetim kuruluşlarının 8’inin bağımsız denetim çalışmalarında,makul güvenceyi sağlayacak ölçüde yeterli, güvenilir ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edilmesi konusunda eksiklikler tespit edilmiştir.
Keza KGK da geçen yıl KAYİK kapsamında inceleme yapan denetim firmaları nezdinde yapmış oldukları denetimlerden bahsetmiştir.
Öte yandan KGK yetkilileride denetimlerde KAYİK denetimi yapan firmalar ve denetim raporlarına öncelik verdiklerini bununla birlikte dier denetim firmaları içinde sorgu yöntemiyle denetim ve yol gösterme çalışmalarının devam ettiğini açıklamışlardır.
Sonuç olarak, KGK nın bu toplantısında, derneğimizin sloganı olan İTİMAT KONTROLE TABİ DEĞİLDİR sloganından hareketle denetimin mali yapının yanında sosyal ve siyasal sistemler içinde vazgeçilmez olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Denetim ancak kaliteli denetim için kurumlar ve kurallar oluşturulmasının önemine dikkat çekilmiştir.
KGK tarafından hazırlanan KALİTE KONTROL STANDARTI’ndaki hususlar başta olmak üzere denetim firmalarının yaptıkları incelemeler ve inceleme sonucunda düzenlemiş oldukları BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA kaliteyi temin edecek olan düzenlemeler yapmaları gerekmektedir.
Bununla birlikte KGK tarafından hazırlanıp resmi gazetede yaınlanan denetim stadandartı sayısı ise 42 olup, bunun dışında Bağımsız Denetçiler İçin ETİK ilkeler standartı ve yukarıda da belirtildiği üzere KALİTE standartı çalışmaları bulunmaktadır.
Kurumsallaşmak ve uluslararası itibar kazanmak için tüm denetim firmalarının KALİTE sistemlerini kurmaları ve denetimlerinde belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartlara uygun sonuçlar elde etmeleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç olarak KALİTE temalı kongre dolayısıyla KGK uluslararası farkındalık yaratmış ve biz Bağımsız Denetçilere de yeni ufuklar kazandırmıştır.anılan nedenlerle başta Sayın Seyit Ahmet BAŞ olmak üzere, oturumlarda KGK yı temsil eden, başkan yardımcıları Osman DERELİ, Mehmet KAYA ve KGK başkan vekili İmdat AKSOY a derneğimiz ve şahsımız adına çok teşekkür ediyorum.
Son söz KALİTE ASLA TESADÜFİ DEĞİLDİR, bunun için kurumsal yapılanma ve her denetim firmasının belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları içselleştirmesi gerekmektedir.
Abdullah ÇAVUŞ
BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ
GENEL BAŞKANIEĞİTİM AÇILIŞ