KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ TASLAĞI

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ TASLAĞI

 

Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesine yönelik esasları belirlemek üzere hazırlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne ilişkin taslak metin aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Tebliğ taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin 8/9/2017 tarihine kadar sureklieğitim@kgk.gov.tr adresine iletilmesi arz ve rica olunur.

 

METİN İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ TASLAĞI