ZİYARETÇİ DEFTERİ

Bağımsız Denetçiler Derneği şahsımında içinde bulunduğu SMMM kökenli olan ve mesleğin kariyer mücadelesi ile ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşlarında SMMM ünvanı ile görev yapmış olan 7 sivil toplum gönüllüsü arkadaşım tarafından kurulmuştur.
Derneğimiz, dernek kurucularının ve şu an ki dernek yöneticisi olan arkadaşlarımızın mesleki bilgi ve deneyimleri ile sivil toplum ve ülkemiz siyasetindeki aktif konumlarından elde ettikleri birikim ve tecrübeleri sonucu, uzun ve kısa vadeli planlarını yapmış olup adım adım hayata geçirmeye başlamış bulunmaktadır.
Bu kapsamda;
1-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi ile ortak projeler üretilmesi konusunda ilke kararına varılmıştır.
2-Bu kapsamda bir 6 ayda bir çıkacak bir hakemli dergi ile 3 ayda bir çıkacak mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili ikinci bir dergi çıkarılmasına karar verilmiştir.
3-Son olarak anılan üniversitemiz ile “UFRS ve Denetim” isimli Tezsiz Yüksek Lisans yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.Anılan Yüksek Lisans Programına katılacak olan Bağımsız Denetçiler Üniversitelerden alınan 4 dersten muaf tutulacaklardır.
4-Son olarak web sayfamız 15.08.2013 tarihi itiibariyle yayına geçmiştir.
5-Daha önce ise Facebook grubumuz ile üyelerimiz ile iletişim başlatılmıştır.
6-Şu an itibariyle BURSA, ANKARA ve KONYA illerinde temsilcilik şeklinde örgütlenmiş bulunmaktayız.
7-Diğer illerde de örgütlenme çalışımlarımız devam etmektedir.
8-Kamu Gözetimi Kurumu Başkanımız sayın Seyit Ahmet BAŞ derneğimizce ziyaret edilmiştir.
9-Yeni Türk Ticaret kanunun hazırlanmasında emeği ve sorumluluğu bulunan İç ticaret Genel Müdürümüz Sayın İsmail YÜCEL derneğimizce ziyaret edilmiştir.
Üyelerimizin ve ilgilenecek olan Bağımsız Denetçi ve Bağımsız denetçi adayı meslektaşlarımızın bilgilerine arz ederiz.
Abdullah ÇAVUŞ
Bağımsız Denetçiler Derneği
Teşkilat Başkanı
abdullah.cavus@trt.net.tr
acavus40@hotmail.com
acvus@yolsuzlukla mucadele.org